2022.10.28 - 2022.11.06
S P A C E S H I P     W A T E R

André Alves


I utställningen SPACESHIP WATER presenteras en serie collage gjorda av sjökort för att visa på ett framtida scenario där våra omgivande landskap övergått i vattenlandskap.

Denna omvandling av vår planet skulle kunna bli resultatet av den allvarliga ekologiska kris som vi  befinner oss i. Verken pekar på angelägna politiska utmaningar och en rad koloniala ståndpunkter som denna omvandling skulle kunna medföra. Utställningen ställer frågan; hur kommer en (hypotetisk framtida) vattenplanet att omforma och påverka hur vi förhåller oss till varandra och vår kunskap generellt.

Genom skulpturala verk och ett performance
/musikstycke utforskar André Alves två huvudtankar: de politiska utmaningarna och bristen på handlingskraft inför den allvarliga ekologiska krisen som vi står inför, och hur höjningen av havsnivåerna och
omformningen av planeten Jorden kan komma att påverka människans kropp och sinne.


Translation in English 
VERNISSAGE:

fredag 28 oktober:    17.00-20.00

Öppettider:

onsdag - fredag:    12.30-18.00
lördag - söndag:    12.00-16.00André Alves

http://www.theandrealves.com/
Contact:

Temporary Stabilisations info@temporarystabilisations.se

︎

Annie Johansson (she/her)
+46(0)702424934
anniejohansson.com

︎

Andreas Engman (he/him)
+46(0)704155739
andreasengman.se


Address:
Harald Stakegatan 2,
415 15 Göteborg