2022.09.18 - 2022.09.25


PLAYING THE ARCHITECTURE:
Relocating Vänhem

Rachel BarronPlaying the Architecture: Relocating Vänhem är en del av Rachel Barrons pågående undersökning av arkitekturens ljudpotential.

År 1873 flyttades Vänhem - ett privatägt hus i Gamlestan - i sin helhet till Nääs, där det blev en del av den internationellt kända hantverksskolan.

Barron bjuder in till en performativ process som omvandlar Temporary Stabilisations till en platsspecifik installation. Installationen består av visuella element från Vänhems ornamentala språk och förflyttar arkitektoniska fragment tillbaka till Gamlestan, där de kommer att omformas och omtolkas med hjälp av ljud.

Processen inleds med ett liveframträdande där Elin Piel, som spelar analog synt, uppmanas att översätta en serie tryckta grafiska noteringar till ljudlandskap. Ljudlandskapen kommer sedan att ligga till grund för Barrons performativa installation i galleriet. Denna process kommer att kulminera med en finissage söndagen den 25 september.

Vernissage:
söndag 18:e september:  12.00-16.00

Den analoga synthspelaren Elin Piel har bjudits in för att tolka en serie grafiska noteringar under ett liveframträdande mellan 14.00-15.00


Öppettider:
onsdag - fredag:  12.30-18.00
lördag - söndag: 12.00-16.00

Finissage:
söndag 25:e september: 12.00-16.00


Tack vare stöd från Göteborg Stad Projektstöd, arkivarie och forskare Marie Engelke och Nathan Clydesdale For/med Design.

Translation in English
Rachel Barron


https://www.rachel-barron.com/Contact:

Temporary Stabilisations info@temporarystabilisations.se

︎

Annie Johansson (she/her)
+46(0)702424934
anniejohansson.com

︎

Andreas Engman (he/him)
+46(0)704155739
andreasengman.se


Address:
Harald Stakegatan 2,
415 15 Göteborg